O Jezu! ... błagam Cię, żebyś spuścił swoje boskie spojrzenie na wielką liczbę małych dusz. Błagam Cię, abyś wybrał legion małych ofiar godnych Twojej MIŁOŚCI !

Św.Teresa od Dzieciątka Jezus "Dzieje Duszy"

Legion Małych Dusz nie jest dziełem ludzkim, ale dziełem zbawienia, które zrodziło się z Mojego Serca umęczonego i pełnego litości dla nędzy świata

(Orędzie 30.12.1972)

Jezus: Uczynię z ciebie drogie dziecko Mój Kościół, Kościół najmniejszych, Kościół słabych, Kościół, w którym Miłość jest Królem.

(Orędzie 07.04.1991)

Środa Wielkanocna.
Jezus: KOŚCIÓŁ LUDZI UPADNIE, A MÓJ POZOSTANIE!
Małgorzata: Kiedy to się stanie?
Jezus: W godzinie, którą wybrałem, już niedługo, bo Kościół jest gnębiony i wymaga Mojej interwencji. Wyrzuciłem kupców ze Świątyni, wyrzucę również świętoszków, obłudników, którzy zadają kłam Kościołowi.

(Orędzie 22.03.1978)

Księga Wyjścia 12, 11-13

IZRAEL W EGIPCIE
Jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu - Ja, Pan. 
Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską.  Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie, jako święto dla uczczenia Pana.
Umieść ten obraz na drzwiach wejściowych do swojego domu od strony zewnętrznej.
Ważna jest nasza wiara i modlitwa, ale znaki zewnętrzne też są ważne, nie należy ich pomijać.
Nie możemy ukrywać naszej wiary pod korcem. Roześlij ten obraz do znajomych.

Obraz Serca Jezusa możesz pobrać z naszej strony abyś mógł korzystać z obrony jaką daje Krew Jezusa.

ZOBACZ: CZAS OCZYSZCZENIA

Apel Jasnogórski 26.06.2019

W czerwcu 2019 r. ks. Marcel Blanchet, ojciec duchowny Legionu Małych Dusz z grupą małych dusz z Belgii, Chile, Ekwadoru i Wietnamu uczestniczyli w Ogólnopolskim Dniu Skupienia naszej wspólnoty w Karmelu w Łodzi. Razem z nimi zwiedzaliśmy Kraków, Sanktuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach, Oświęcim i Jasną Górę. Można ich zobaczyć (11 min 43 sek do 11,54 oraz 14 min 28 sek do 15,50) , kiedy modlą się w czasie Apelu Jasnogórskiego 26.06.2019

22 marca 1978 Środa Wielkanocna.

  • J: KOŚCIÓŁ LUDZI UPADNIE, A MÓJ POZOSTANIE!
  • M: Kiedy to się stanie?
  • J: W godzinie, którą wybrałem, już niedługo, bo Kościół jest gnębiony i wymaga Mojej interwencji. Wyrzuciłem kupców ze Świątyni, wyrzucę również świętoszków, obłudników, którzy zadają kłam Kościołowi.
  • M: W jaki sposób to uczynisz?
  • J: Zostaną wychłostani. Z bólu zaczną błagać o łaskę. W ten sposób uczynię ich bezradnymi. MOJE CIAŁO JEST PROFANOWANE! Strach i miłość własna paraliżują najmniej winnych. Mało jest głosów aby potępić niektórych członków Świętego Kościoła. JESTEM PRAWDĄ I ŻYCIEM. Oni są kłamstwem, obłudą i podłością. Oni poddają się losowi, jak owieczki, które prowadzi się na rzeź. Milczą, spuszczając głowę. Boją się uderzenia ze strony tych, których Ja zaraz zawstydzę. Cierpiałem dość długo… Mój Gniew wzrasta. Kielich goryczy przepełnił się, Kościół nie zmienia się, jest taki sam, jak go ustanowiłem. Złoczyńcy wkradają się doń i prowadzą mój lud na zgubę. Oto dlaczego konieczna jest Moja interwencja! Ich dzikie obyczaje, godne potępienia, pozbawiają Mnie Mojej własności. Oni kupczą ze Mną, jak z kimś z gminu, chcą, abym brał udział w ich nikczemnościach. Kościół nie reaguje na te nikczemności, które zdarzają się powszechnie, a przecież Kościół to siła… Mówię ci to jeszcze raz, Kościół nie służy dzieciom Bożym. Oto dlaczego muszę go oczyścić ze wszystkich elementów szkodliwych. Kościół – Miłosierdzie stał się Kościołem, który sprawuje władzę. Moi wierni, zawierzcie Mi…

Zobacz więcej w kwartalniku Stella (poniżej) PL 2018/12, 2019/01,02, str. 36

Słowa Jezusa z Orędzia Miłości Miłosiernej do Małych Dusz o oczyszczeniu, które już się zaczęło i przez które musi przejść Kościół i świat.

5 KWIETNIA 1985

Wielki Piątek

Jezus: Skłonności staną się sroższe z jednej strony, otwarcie szersze z drugiej... Jeśli wyobrażać sobie przyszłość na podstawie teraźniejszości, powiadam ci: nie będzie jej! Lecz jeśli ją pojmować wedle Planu Bożego Miłosierdzia, wierzyć można nadziei na świat odnowiony przez Miłość. Jednakże oczyszczenie dusz będzie straszliwe!... Posunęły się one zbyt daleko! Dobroć i Sprawiedliwość działać będą, jako jedno; połączą się tak, by Miłosierdzie było zawsze pierwsze. Ciemności okryły ziemię, lecz oni tego nie spostrzegli; ich światłem jest pycha.

5 LIPCA 1992

Jezus: Od lat znałaś oczyszczenie konieczne dla uświęcenia twej duszy. Teraz poznajesz czas oczyszczającej miłości, ale już jesteś odnowiona w Miłości. To także dla ciebie czas działania przez słowo, które polecam ci głosić. Legion Małych Dusz połączony z Legionem Aniołów w Niebie jest przygotowany do słusznej walki. Miłość wyraża się na różne sposoby. Oświeca, uspakaja, przebacza, tłumaczy, czasami, poprzez matkę, po macierzyńsku karci, czasami przestrzega surowo opornych na jej starania. Już od jakiegoś czasu, Miłość jest Czułością i zgorzknieniem, albowiem prawdą jest, że powoli, ale nieuchronnie, wbrew Mnie zbliża się Sprawiedliwość. Nie rób sobie złudzeń, co do tego, czym będzie oczyszczenie świata, ale nie przerażaj się, ponieważ znalazłaś łaskę w mych oczach dzięki twemu oddaniu, twej wierności i walce jaką od urodzenia prowadzisz w miłości. Mimo cierpień nieodłącznych od każdego ludzkiego życia, twemu Ojcu i tobie będzie oszczędzona kara, która dosięgła już ziemię. Moja córeczko, nie obawiaj się niczego, bądź ufna, bo zawsze tutaj będę! Już ci powiedziałem: „właśnie wtedy, gdy myślimy, że wszystko już stracone, dostrzegamy jedyną deskę ratunku.” Nie mogę ci przyrzec zwolnienia od współ odkupieńczego cierpienia. Jeszcze chwila, potem jeszcze jedna i wszystko się wypełni. (…)
Małgorzata: Mój Boże, niech broń, którą musisz się posłużyć, będzie włócznią Miłości, która uderzy w ludzkie serce, aby, gdy nadejdzie dzień, pokój, radość i Miłość zapanowały wreszcie na nowej ziemi.
Jezus: Moja córko, potrzebuję twojego spojrzenia, w którym odbije się Moje. Potrzebuję twoich warg, by głosić wszystkim Słowo Życia, które im przynoszę. Potrzebuję twego serca. Daj mi twe serce, niech stanie się Moim, aby jeszcze bardziej kochać dążących do zguby, nieszczęsnych grzeszników. Nie odmawiaj mi niczego, poświęć się!

10 MAJA 1993

Jezus: Stworzone pochodzi z Niestworzonego, aby kochać. Pragnąłem udoskonalić człowieka przez poznawanie Boskiej Miłości, aż po ofiarowanie za niego Mojego Życia, ale człowiek nie zrozumiał i nie przyjął Mnie. A jednak nigdy nie kochałem tak mocno tego nieszczęsnego, poniżonego świata, który zmierza ku zagładzie z niewiarygodną nieświadomością.
Nigdy nie byłem tak mało, tak źle kochany jak teraz. Człowiek zapomina o Mnie. Istota wiary jest zafałszowana.
Powiadam ci, uwierz, że twoja miłość jest sokiem, który orzeźwia Moje łaknące Serce.
Bądź wierna łasce codziennej obecności.
Jest mi dobrze, że tu jesteś!
Czas wielkiej próby się zbliża. Ten czas już zaczął się w duszach, a na świecie staje się oczyszczeniem.
Im będziesz mniejsza, Moje ukochane dziecko, tym mniejsze będzie twe współodkupiające cierpienie.
Chcę twojej nadziei.
Chcę dowodu twego zaufania do Mnie.
Wierz we Mnie! Wierz w Moją miłość do ciebie.
Przyjdźcie do Mnie, w jedności waszych dusz we Mnie.
Jesteś Moim małym dziełem o wymiarach świata.
Uwierz, że twoje wady nie oddalają Mnie od ciebie.
Twoja skrucha jest bardziej istotnym zbliżeniem się do Miłości w tobie.

17 MAJA 1967 (F.25)

Jezus: Być pozbawionym pociechy nie oznacza braku łaski. Przez próby dusze dojrzewają i udowadniają stopień swej miłości. W czasie próby tak mało dusz pozostaje wiernymi. Ty, Moje dziecko, bądź mocna przez całą Moją miłość. Nie zapominaj nigdy, że w tobie jest Życie. Twoje serce wznoś do Mnie. Szukaj Mnie w twoim sercu.
...
Jezus: Mój Kościół uratuję i zachowam przed fałszywą wiarą zbłąkanych. Ich samowolne nauki podepczę nogami. Nie ma dwóch rodzajów wag ani dwóch rodzajów miar, tylko jedna jedyna powszechnie obowiązująca Prawda, która nie może być splamiona fałszem.

PSALM 91

O Bożej opiece

Kto przebywa w pieczy Najwyższego
I w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: "Ucieczko moja i Twierdzo, 
mój Boże, któremu ufam".
Bo On sam cię wyzwoli 
z sideł myśliwego 
i od zgubnego słowa.
Okryje cię swymi piórami
  i chronisz się pod Jego skrzydła:
  Jego wierność to puklerz i tarcza. 
W nocy nie ulękniesz się strachu 
ani za dnia - lecącej strzały, 
ani zarazy, co idzie w mroku, 
ni moru, co niszczy w południe.
Choć tysiąc padnie u twego boku, 
a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:
  ciebie to nie spotka.
Ty ujrzysz na własne oczy:
  będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.
Albowiem Pan jest twoją ucieczką, 
jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
Niedola nie przestąpi do ciebie, 
a cios nie spotka twojego namiotu, 
bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, 
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Na rękach będą cię nosili, 
abyś nie uraził swej stopy o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, 
a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; 
osłonię go, bo uznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
  i będę z nim w utrapieniu, 
wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem 
i ukażę mu moje zbawienie.

TOM I

Rok 1965-1975 Moje drogi są pełne tajemnic. Znam tajemnice serc. Jestem tam, gdzie chcę być, Wszechobecny
Rok 1965 - 1975
"Moje drogi są pełne tajemnic. Znam tajemnice serc. Jestem tam, gdzie chcę być, Wszechobecny" (21.10.66)

TOM II

Rok 1977-1979 Miłość która daje i niczego nie żąda! Miłość bolesna! Miłość prawdziwa!
Rok 1977 - 1979
"Miłość która daje i niczego nie żąda! Miłość bolesna! Miłość prawdziwa!" (12.03.77)

TOM III

Rok 1980-1987 Potrzebowałem twego cierpienia by ulżyć niedoli wielu dusz. Od pierwszego dnia dałaś mi wszystko. Wierz że dobrze rozdzieliłem twój dar
Rok 1980 - 1987
"Potrzebowałem twego cierpienia by ulżyć niedoli wielu dusz. Od pierwszego dnia dałaś mi wszystko. Wierz że dobrze rozdzieliłem twój dar"

TOM IV

Rok 1988-1995 I w końcu nadejdzie na bardzo długi czas era chrześcijaństwa w swojej chwale, oczyszczając i zmieniając oblicze ziemi w raj Miłości, gdzie dobrem będzie kochać się i skąd wszystko cierpienie zostanie wygnane
Rok Rok 1988-1995
"I w końcu nadejdzie na bardzo długi czas era chrześcijaństwa w swojej chwale, oczyszczając i zmieniając oblicze ziemi w raj Miłości, gdzie dobrem będzie kochać się i skąd wszystko cierpienie zostanie wygnane".

"Podręcznik Małej Duszy"

Ma być przewodnikiem dla wszystkich, którzy należą albo chcą należeć do Legionu Małych Dusz, ma pomóc w nawiązaniu głębszej więzi między nimi, biorąc pod uwagę osobliwość i duchowość Legionu.

Legion Małych Dysz jest ruchem miłości powszechnej a należąc do Kościoła, podporządkowuje całą swoją działalność Słowu Bożemu i nauce głoszonej przez tradycję i nauczanie Kościoła, to znaczy papieża i biskupów będących w łączności z nim, a w każdej diecezji podporządkowuje się miejscowemu biskupowi.

Dnia 5 marca 1993 r. nowy statut Legionu Małych Dusz został zaaprobowany przez ks. biskupa Alberta Houssiau, ordynariusza diecezji Liege. Pozwolił on dobrze określić sytuację kanoniczną Legionu w Kościele i ułatwił jego rozprzestrzenianie się stanowiąc gwarancję dla biskupów diecezjalnych i księży parafialnych.
<<< Pobierz Podręcznik Małej Duszy >>>

"Okładka do Wprowadzienia Orędzia"

Przez publikację tej broszurki pragniemy zaznajomić Cię z wspaniałą książką, Orędziem Miłosiernej Miłości do Małych Dusz, która przekazuje rozmowy Chrystusa prowadzone od 1965 do 2005 r. z Małgorzatą Balhan (1914-2005), prostą kobietą i matką robotniczej rodziny walońskiej z Liege w Belgii. Orędzie jest usilnym wezwaniem Pana Jezusa do ratowania dusz, wewnętrznej odnowy Kościoła oraz narodów.
<<< Pobierz Wprowadzienie do Orędzia >>>
<<< Pobierz Okładkę do Wprowadzienia Orędzia >>>

"Świeckie Stowarzyszenie Wiernych uznane w Kościele Katolickim"

Czego chcę od ciebie? To całkowity dar z siebie. Musisz współpracować z dziełem uświęcania dusz. Musisz zapomnieć zupełnie o swoim egoistycznym i osobistym "JA", które wciąż w tobie mieszka. Musisz poświęcić się temu Dziełu. Musisz słyszeć te miliony zatroskanych głosów rozpaczy na świecie. Dopiero wtedy będziecie mnie kochać tą miłością, której pragniesz i w której Moi święci się ćwiczyli.
Dziennik Małgorzaty
<<< Zobacz wszystkie kwartalniki >>>

Kwartalnik "Stella Chevremont"

PL 2020 03

Tajemnica Pokoju,
Niebiański Pokój ?
Zgoda Mojej Woli z Wolą Boga
Tajemnica Pokoju, Niebiański Pokój ? Zgoda Mojej Woli z Wolą Boga

PL 2019-12; 2020-01,02

Czytajcie,
czytajcie od nowa
moje dzieci
Czytajcie, czytajcie od nowa moje dzieci

PL 2019 12

Przygotujcie Drogę Panu
Przygotujcie Drogę Panu

PL 2019 09 10 11

A oto wielki tłum,
którego nie mógł
nikt policzyć
A oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć

Najważniejsze wydarzenia

Dane do przelewu bankowego:

Stowarzyszenie Legion Małych Dusz:
  • Bank Millennium S.A. 02-593 Warszawa, ul. Żaryna 2A, Poland
  • Waluta PLN: 22 1160 2202 0000 0001 7874 4151
  • Waluta Euro: PL 59 1160 2202 0000 0001 7874 4261
  • Waluta USD PL 47 1160 2202 0000 0003 9300 4285
  • SWIFT: BIGBPLPW
+1