O Jezu! ... błagam Cię, żebyś spuścił swoje boskie spojrzenie na wielką liczbę małych dusz. Błagam Cię, abyś wybrał legion małych ofiar godnych Twojej MIŁOŚCI !

Tereska od Dzieciątka Jezus "Dzieje Duszy"

O Jezu, błagam, by Twój wzrok spoczął na wielkiej liczbie małych dusz… Proszę Cię abyś wybrał legion małych, ofiarnych dusz, godnych Twojej MIŁOŚCI !

Tereska od Dzieciątka Jezus "Dzieje Duszy"

Legion Małych Dusz nie jest dziełem ludzkim, ale dziełem zbawienia, które zrodziło się z Mojego Serca umęczonego i pełnego litości dla nędzy świata

(Orędzie 30.12.1972)

List o. Père Marcel

Bracia i Siostry, Małe Dusze z całego Świata,

Po kilku miesiącach ciszy, oto początek nowej strony informacyjnej o Legionie Małych Dusz. Pochodzi z Międzynarodowego Centrum Chèvremont. Dlaczego? Ponieważ otrzymaliśmy tutaj trudną misję, ale nie możemy zdezerterować.

Pewnego dnia, gdy Małgorzata myślała o Międzynarodowym Centrum ( 9 stycznia 1974 r.), Jezus powiedział jej jasno: Ten dom musi być miejscem duchowości. Ten mały kwiat, zrodzony w Kościele, musi rozprzestrzeniać się we wszystkich kierunkach.

Niech wszystkie małe dusze świata stosują się do tego życzenia Jezusa poprzez modlitwę i troskę o regularną współpracę z nami ... Przez oddanie naszej dobrej woli i naszych słabości do dyspozycji Nieba, pozwalamy Duchowi Świętemu, aby napełniał nas swoją Boską mocą.

Z drugiej strony Pan wyraźnie mówi nam, 5 maja 1992 roku.

Należy utrzymywać ścisły kontakt między przywódcami religijnymi i świeckimi. Międzynarodowy Ojciec Duchowy zajmie się tym. Dotyczy to szczególnie krajów, w których Legion jest obecny. Źródłem jest Chèvremont i rzeka, która z niego wypływa obejmie cały świat.

W czasach, gdy środki komunikacji stają się coraz liczniejsze i łatwiej dostępne, nie opuszczajmy ziemi zmonopolizowanej przez siły ciemności, "które wędrują po świecie, aby utracić dusze". (Każdy może zapoznać się z modlitwą do św. Michała Archanioła, ułożoną przez papieża Leona XIII i polecaną ostatnio przez papieża Franciszka.)

Jeśli chcecie uczestniczyć w doskonaleniu tych stron, nie wahajcie skontaktować się przez e-mail pod następującym adresem:
lpa.chevremont.webmaster@gmail.com

Informacje o Legionie Małych Dusz w j. angielskim:

Little Souls Chevremont

Informacje o Legionie Małych Dusz w j. francuskim:

La Légion des Petites Âmes

Informacje o Legionie Małych Dusz w j. hiszpańskim:

Legião das Pequenas Almas Chèvremont

Legión de las Pequeñas Almas de Venezuela

Informacje o Legionie Małych Dusz w j. niemieckim:

Die Legion der Kleinen Seelen

Informacje o Legionie Małych Dusz w j. polskim:

Legion Małych Dusz Chevremont

Informacje o Legionie Małych Dusz w j. portugalskim:

ALMAS PEQUEÑAS Chèvremont

Informacje o Legionie Małych Dusz w j. włoskim:

Piccole Anime Chevremont

TOM I

Rok 1965-1975 Moje drogi są pełne tajemnic. Znam tajemnice serc. Jestem tam, gdzie chcę być, Wszechobecny
Rok 1965 - 1975
"Moje drogi są pełne tajemnic. Znam tajemnice serc. Jestem tam, gdzie chcę być, Wszechobecny" (21.10.66)

TOM II

Rok 1977-1979 Miłość która daje i niczego nie żąda! Miłość bolesna! Miłość prawdziwa!
Rok 1977 - 1979
"Miłość która daje i niczego nie żąda! Miłość bolesna! Miłość prawdziwa!" (12.03.77)

TOM III

Rok 1980-1987 Potrzebowałem twego cierpienia by ulżyć niedoli wielu dusz. Od pierwszego dnia dałaś mi wszystko. Wierz że dobrze rozdzieliłem twój dar
Rok 1980 - 1987
"Potrzebowałem twego cierpienia by ulżyć niedoli wielu dusz. Od pierwszego dnia dałaś mi wszystko. Wierz że dobrze rozdzieliłem twój dar"

TOM IV

Rok 1988-1995 I w końcu nadejdzie na bardzo długi czas era chrześcijaństwa w swojej chwale, oczyszczając i zmieniając oblicze ziemi w raj Miłości, gdzie dobrem będzie kochać się i skąd wszystko cierpienie zostanie wygnane
Rok Rok 1988-1995
"I w końcu nadejdzie na bardzo długi czas era chrześcijaństwa w swojej chwale, oczyszczając i zmieniając oblicze ziemi w raj Miłości, gdzie dobrem będzie kochać się i skąd wszystko cierpienie zostanie wygnane".

Miesięcznik "Stella Chevremont"

PL 2018 09 10 11

Oni nas wspierają, i czekają na nas !
Oni nas wspierają, i czekają na nas !

PL 2018 06 07 08

Czy pozwalasz, aby Jego ogień rozpalał twoje serce?
Czy pozwalasz, aby Jego ogień rozpalał twoje serce?

PL 2018 05

Święto Maryi,
Matki Kościoła
będziemy obchodzić
po Dniu Piędziesiątnicy!
Święto Maryi,
Matki Kościoła
będziemy obchodzić
po Dniu Piędziesiątnicy!

PL 2018 04

Po 13 latach rozłąki Ojciec Yves-Marie odnalazł Małgorzatę
Po 13 latach rozłąki Ojciec Yves-Marie odnalazł Małgorzatę

Najważniejsze wydarzenia

+1