O Jezu! ... błagam Cię, żebyś spuścił swoje boskie spojrzenie na wielką liczbę małych dusz. Błagam Cię, abyś wybrał legion małych ofiar godnych Twojej MIŁOŚCI !

Tereska od Dzieciątka Jezus "Dzieje Duszy"

O Jezu, błagam, by Twój wzrok spoczął na wielkiej liczbie małych dusz… Proszę Cię abyś wybrał legion małych, ofiarnych dusz, godnych Twojej MIŁOŚCI !

Tereska od Dzieciątka Jezus "Dzieje Duszy"

Legion Małych Dusz nie jest dziełem ludzkim, ale dziełem zbawienia, które zrodziło się z Mojego Serca umęczonego i pełnego litości dla nędzy świata

(Orędzie 30.12.1972)

Informacje o Legionie Małych Dusz w języku francuskim:

La Légion des Petites Âmes

Informacje o Legionie Małych Dusz w języku hiszpańskim:

Legión de las Pequeñas Almas de Venezuela

Informacje o Legionie Małych Dusz w języku angielskim:

Sharing Jesus' Merciful Love to Little Souls

TOM I

Rok 1965-1975 Moje drogi są pełne tajemnic. Znam tajemnice serc. Jestem tam, gdzie chcę być, Wszechobecny
Rok 1965 - 1975
"Moje drogi są pełne tajemnic. Znam tajemnice serc. Jestem tam, gdzie chcę być, Wszechobecny" (21.10.66)

TOM II

Rok 1977-1979 Miłość która daje i niczego nie żąda! Miłość bolesna! Miłość prawdziwa!
Rok 1977 - 1979
"Miłość która daje i niczego nie żąda! Miłość bolesna! Miłość prawdziwa!" (12.03.77)

TOM III

Rok 1980-1987 Potrzebowałem twego cierpienia by ulżyć niedoli wielu dusz. Od pierwszego dnia dałaś mi wszystko. Wierz że dobrze rozdzieliłem twój dar
Rok 1980 - 1987
"Potrzebowałem twego cierpienia by ulżyć niedoli wielu dusz. Od pierwszego dnia dałaś mi wszystko. Wierz że dobrze rozdzieliłem twój dar"

TOM IV

Rok 1988-1995 I w końcu nadejdzie na bardzo długi czas era chrześcijaństwa w swojej chwale, oczyszczając i zmieniając oblicze ziemi w raj Miłości, gdzie dobrem będzie kochać się i skąd wszystko cierpienie zostanie wygnane
Rok Rok 1988-1995
"I w końcu nadejdzie na bardzo długi czas era chrześcijaństwa w swojej chwale, oczyszczając i zmieniając oblicze ziemi w raj Miłości, gdzie dobrem będzie kochać się i skąd wszystko cierpienie zostanie wygnane".

Miesięcznik "Stella Chevremont"

PL 2018 09 10 11

Oni nas wspierają, i czekają na nas !
Oni nas wspierają, i czekają na nas !

PL 2018 06 07 08

Czy pozwalasz, aby Jego ogień rozpalał twoje serce?
Czy pozwalasz, aby Jego ogień rozpalał twoje serce?

PL 2018 05

Święto Maryi,
Matki Kościoła
będziemy obchodzić
po Dniu Piędziesiątnicy!
Święto Maryi,
Matki Kościoła
będziemy obchodzić
po Dniu Piędziesiątnicy!

PL 2018 04

Po 13 latach rozłąki Ojciec Yves-Marie odnalazł Małgorzatę
Po 13 latach rozłąki Ojciec Yves-Marie odnalazł Małgorzatę

Najważniejsze wydarzenia

+1