ModlitwyAKT CODZIENNEGO OFIAROWANIA SIĘ MAŁEJ DUSZY

Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Świętej Jedyny, uwielbiam Twoją nieskończoną Miłość i Miłosierdzie.
Pragnę ten rozpoczynający się dzień, który mi dałeś w darze, przeżywać na Twoją chwałę, pełniąc czyny dobroci i służąc braciom.
W zjednoczeniu z Przenajświętszą Ofiarą Jezusa, Syna Twojego, oddaję Ci wszystkie moje modlitwy, prace, trudy, cierpienia i radości.
Ofiaruję je za: Kościół święty, za Papieża i w tych intencjach, które stanowią specjalną jego troskę, za wszystkich kapłanów, za cierpiących, konających i dusze czyśćcowe, o nawrócenie grzeszników, o pokój na świecie, za dzieci poczęte a nienarodzone oraz jako zadośćuczynienie za wszystkie grzechy i zniewagi, które ranią Boskie Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi.
Proszę Cię, Panie, pokornie o dar wierności w pełnieniu Twojej świętej woli do końca.
Amen

OFIAROWANIE SIEBIE DZIECIĄTKU JEZUS

Oddaję Ci serce, aby w Sercu Twoim odnowione zostało.
Oddaję Ci krzyże i troski moje, aby przez Ciebie zasługi nabierały.
Oddaję Ci usta moje, aby się tylko na Twoją otwierały chwałę.
Oddaję Ci myśli moje, aby w Tobie całkiem zatopione były.
Oddaję Ci oczy moje, aby nieustannie szukały Ciebie i tylko w Tobie znajdowały upodobanie.
Oddaję Ci ręce moje, aby jedynie dla Ciebie pracowały.
Oddaje Ci nogi moje, aby ciągle postępowały po Twojej drodze.
Oddaję Ci wolę moją i pragnę nie mieć jej wcale, abym doskonale Boskiej woli Twojej był posłuszny.
Amen.

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS Z PRAGI

Na krzyżyku (jest to krzyż obrony przed atakami Złego):
Czynimy znak krzyża św., całujemy krzyżyk i odmawiamy antyfonę:
"Najświętsze Dzieciątko Jezus, uwielbiam Twój Krzyż i zgadzam się na wszystkie krzyże, którymi zechcesz mnie obdarzyć".

Trzy ziarenka - duchowe zwrócenie się do Trójcy Przenajświętszej przez osoby Św. Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa
1 ziarenko - Antyfona: "Trójco Przenajświętsza ofiaruję Ci wszystkie duchowe przeżycia Serca Najświętszego Dzieciątka Jezus".
"A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
Ojcze Nasz.

2 ziarenko - Antyfona: "Trójco Przenajświętsza ofiaruję Ci wszystko, co zdziałałaś w duszy Najświętszej Dziewicy Maryi w momencie Wcielenia".
"A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
Ojcze nasz.

3 ziarenko - Antyfona: "Trójco Przenajświętsza dziękuję Ci za łaski, jakimi obdarzyłaś chwalebną postać Świętego Józefa".
"A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
Ojcze nasz.

DWANAŚCIE TAJEMNIC DZIECIĘCTWA

Najświętszego Dzieciątka Jezus

 1. ziarenko - Tajemnica: Zwiastowanie Wcielenia Naszego Pana Jezusa Chrystusa.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
 2. ziarenko - Tajemnica: Nawiedzenie św. Elżbiety - czas pobytu Jezusa w łonie ziemskiej Matki.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
 3. ziarenko - Tajemnica: Narodzenie Dzieciątka Jezus.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
 4. ziarenko - Tajemnica: Pobyt w stajence - uwielbienie Dziecięcia przez Pasterzy.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
 5. ziarenko - Tajemnica: Obrzezanie Dzieciątka Jezus.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
 6. ziarenko - Tajemnica: Objawienie światu Dzieciątka Jezus jako Syna Bożego - uwielbienie Dziecięcia przez Trzech Króli.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
 7. ziarenko - Tajemnica: Ofiarowanie Dzieciątka Jezus w świątyni.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
 8. ziarenko - Tajemnica: Ucieczka Św. Rodziny do Egiptu.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
 9. ziarenko - Tajemnica: Pobyt Św. Rodziny w Egipcie.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
 10. ziarenko - Tajemnica: Powrót Św. Rodziny z Egiptu.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
 11. ziarenko - Tajemnica: Ukryte życie Jezusa w domu w Nazarecie.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
 12. ziarenko - Tajemnica: Spotkanie Jezusa w świątyni z nauczycielami.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
Zakończenie:
 • Chwała Ojcu.
 • Pod Twoja Obronę.
 • Modlitwa do Dzieciątka Jezus.

OFIAROWANIE SIĘ BOSKIEMU DZIECIĄTKU JEZUS

Spoglądam na Ciebie, Przenajświętsze Dziecię Jezus i uwielbiam Cię w Twoim świętym dziecięctwie, słodki mój zbawicielu. Uwielbiam w milczeniu cudowna pokorę Twą, biorąc ją sobie za przykład do naśladowania w stosunku do moich bliźnich. Poświęcam się Tobie, o Boże dziecię i oddaję Ci się w zupełności, aby w zamian uzyskać dla siebie łaskę zbawienia i szczególna opiekę Twoją. Oświadczam wobec Ciebie, że najgorętszym pragnieniem mojej duszy jest żyć nadal małym, nieznanym, zapomnianym od świata, gdyż wiem, że tylko tą drogą trafię do radości niebiańskich.
Amen.

***

Wierzę, o najsłodszy Jezu, ze jeszcze nie słyszano, abyś tego miał opuścić, który się ucieka do Ciebie, który wzywa Twego ratunku i miłosierdzia błaga. Napełniony i ożywiony tą ufnością, o Jezu, Królu serc, przychodzę do Ciebie, biegnę do Ciebie, a jęcząc pod ciężarem grzechów swoich, padam na oblicze przed Tobą. Dziecię Przenajświętsze, nie gardź pokornymi prośbami moimi, ale przyjmij je łaskawie i wysłuchaj. Okaż, że masz Serce najlepsze, a Ten, który dla zbawienia naszego raczył dać nam Ciebie, o Boże Dziecię, niech przyjmie także przez Ciebie prośby nasze.
Amen.

MODLITWA DO DZIECIĄTKA JEZUS

O Jezu, moja miłości i Dobro najwyższe, Zbawicielu i Boże mój, cześć Ci oddaję i błogosławię Cię za tę szczęśliwą chwilę, w której raczyłeś stać się człowiekiem. Wychwalam ową świętą noc, w którą na ten świat przyszedłeś i raczyłeś się narodzić jako uboga Dziecina. Dzięki Ci składam, o Najsłodszy Odkupicielu, z tyle dowodów miłości twojej, błagam Cię przez owe pierwsze boleści. Które dla mnie poniosłeś, przez te pierwsze łzy, które dla mnie w stajence wylałeś, przebacz mi wszystkie grzechy moje, daj mi łaskę, abym je mógł przez całe Zycie opłakiwać i nimi się brzydzić, tak jak ich teraz nienawidzę i nimi się brzydzę.
Amen.

MODLITWA ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

O Boskie Dzieciątko, jedyny mój skarbie. Oddaję się na Twe dziecięce igraszki. Nie pragnę innej radości, jak wywołać Twój uśmiech. Wyryj na mej duszy łaski i zasługi Twego dziecięctwa, aby w dniu mego odrodzenia w Niebie Aniołowie i Święci poznali w Twej małej Oblubienicy Teresę od Dzieciątka Jezus.
Amen.

MODLITWA DO DZIECIĄTKA JEZUS

(tekst na podstawie modlitwy objawionej przez Matkę Bożą karmelicie Ojcu Cyrylowi - modlącemu się w kaplicy klasztoru karmelitańskiego w Pradze - w 1638 roku)

O Dziecię Jezus, uciekam się do Ciebie
i błagam Cię przez wstawiennictwo
Twej Świętej Matki, wspieraj mnie
w tej potrzebie, którą Ci dziś przedstawiam,
gdyż wierzę mocno,
że jako Bóg możesz wszystko uczynić.

Oczekuję z ufnością otrzymania
Twej świętej łaski, kocham Cię z całego mego serca
i ze wszystkich sił mojej duszy.

Żałuję szczerze, żem Cię obraził grzechami
i proszę o łaskę, abym już ich więcej nie popełniał.
Postanawiam przeto nigdy już Ciebie nie obrażać
i raczej wszystko wycierpieć,
aniżeli w czymkolwiek Tobie się nie podobać!

Pragnę odtąd wiernie Ci służyć.
Dla miłości Twej, o Boże Dziecię,
będę kochał bliźniego swego jak siebie samego.
O, Dziecię Wszechmocne, o Jezu,
Błagam cię jeszcze raz, wesprzyj mnie w tej potrzebie.

Daj mi łaskę posiadania Ciebie w wieczności
z Maryją i Józefem świętym,
abym mógł Ciebie chwalić wraz a Aniołami
całego niebieskiego dworu.
Amen.

LITANIA DO BOSKIEGO DZIECIĄTKA JEZUS

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże - Zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże -
Duchu święty, Boże -
Święta Trójco, jedyny Boże -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez Ojca Swojego z Nieba na ziemi zesłane - Zmiłuj się nad nami
Boskie Dzieciątko Jezus, z Maryi w Betlejem narodzone -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez Maryję w stajence powite -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez Józefa z szacunkiem uczczone -
Boskie Dzieciątko Jezus, pod sercem Maryi św. Jana Chrzciciela odwiedzające -
Boskie Dzieciątko Jezus, w pieluszki owinięte -
Boskie Dzieciątko Jezus, w ubogim żłobie położone -
Boskie Dzieciątko Jezus, od Aniołów uwielbione -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez pasterzy powitane -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez ludzi od wieków oczekiwane -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez gwiazdę wskazane -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez mędrców odnalezione -
Boskie Dzieciątko Jezus, symbolicznymi darami obdarzone -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez Maryje i Józefa do świątyni przyniesione -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez starca Symeona na ręce wzięte -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez Annę prorokinię uwielbione -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez króla Heroda prześladowane -
Boskie Dzieciątko Jezus, do Egiptu uciekające -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez Rodziców wychowywane -
Boskie Dzieciątko Jezus, z Egiptu do Nazaretu powracające -
Boskie Dzieciątko Jezus, z Maryją i Józefem Ojca w Niebie uwielbiające -
Boskie Dzieciątko Jezus, do synagogi uczęszczające -
Boskie Dzieciątko Jezus, do Świątyni Jerozolimskiej zaprowadzone -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez Rodziców po trzech dniach odnalezione -
Boskie Dzieciątko Jezus, w Nazarecie w miłości Boga i ludzi wzrastające -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez trzy dni z boleścią szukane -
Boskie Dzieciątko Jezus, z największą radością odnalezione -
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami!

P. Boskie Dzieciątko Jezus,
W. Roztocz nad nami Swoja opiekę.

Módlmy się:
Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i pokornego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żarliwej modlitwy: uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali Cię wielbić.
Amen.
+1